Wizja

Zostać bezkonkurencyjnym liderem w dziedzinie zapobiegawczej ochrony przed szkodnikami i  innowacyjnych usług DDD, w pełni wykorzystującym potencjał nowych technologii.