Audyt wstępny
30 maja, 2016
0

Wykonywany jest przez pracowników posiadających najwyższy stopień kwalifikacji. W ramach usystematyzowanego i niezależnego badania dokonujemy oceny sytuacji na danym obiekcie, m.in. określamy stopień zagrożenia ze strony szkodników, oszacowujemy rodzaj i niezbędną ilość urządzeń wymaganych do zabezpieczenia obiektu, dobieramy środki oraz metody gwarantujące skuteczną eliminację szkodników.