Serwis
30 maja, 2016
0

Cykliczne inspekcje chronionych obiektów, przeprowadzane w terminach ustalonych z klientem, których dokładny przebieg rejestrowany jest w systemie informatycznym. Celem inspekcji jest nadzór nad szczelnością systemu ochrony przed szkodnikami. W przypadku stwierdzenia najmniejszego zagrożenia następuje weryfikacja stosowanych rozwiązań i metod walki ze szkodnikami.