Dezynsekcja i deratyzacja w kujawsko-pomorskim - Procesy

Nasze procesy

Audyt wstępny

Wykonywany jest przez pracowników posiadających najwyższy stopień kwalifikacji. W ramach usystematyzowanego i niezależnego badania dokonujemy oceny sytuacji na danym obiekcie, m.in. określamy stopień zagrożenia ze strony szkodników, oszacowujemy rodzaj i niezbędną ilość urządzeń wymaganych do zabezpieczenia obiektu, dobieramy środki oraz metody gwarantujące skuteczną eliminację szkodników.

Zabezpieczenie obiektu

Wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników audytu wstępnego (lustracji zerowej). Implementując zalecenia audytowe np. instalując, w ścisłe określonych miejscach, urządzenia do monitorowania poziomu aktywności szkodników czy wprowadzając właściwe działania profilaktyczne zapewniamy pożądaną szczelność obiektu przed szkodnikami (tzw. „szkodniko-szczelność”).

Serwis

Cykliczne inspekcje chronionych obiektów, przeprowadzane w terminach ustalonych z klientem, których dokładny przebieg rejestrowany jest w systemie informatycznym. Celem inspekcji jest nadzór nad szczelnością systemu ochrony przed szkodnikami. W przypadku stwierdzenia najmniejszego zagrożenia następuje weryfikacja stosowanych rozwiązań i metod walki ze szkodnikami.

Serwis

Monitorowanie i zbieranie informacji
Systematyczne monitorowanie i zbieranie informacji o aktywności szkodników to kluczowy element skutecznej ochrony przed szkodnikami.
Analiza danych
Stosujemy techniki analityczne i wiedzę ekspercką w celu wypracowania najskuteczniejszych metod walki ze szkodnikami.
Wnioski/alarmy
Stawiamy na działania prewencyjne, usuwamy problem, zanim uwidocznią się jego negatywne konsekwencje.
Interwencje
Szybkość i wysoka skuteczność naszych interwencji wynika z dobrze dobranej strategii opartej na wielu czynnikach i dogłębnych analizach.
Raporty on-line
Tworzymy rzetelne raporty z przeprowadzonych inspekcji, udostępniamy je w trybie on-line naszym Klientom.
Ciągła optymalizacja
Stale oceniamy efekty naszej pracy, optymalizujemy procedury, dopasowujemy je do specyfiki każdego obiektu.