Dezynsekcja oraz deratyzacja i dezynfekcja we Włocławku - O nas

Firma ECOPEST

Firma ECOPEST założona została w 2003 roku. Zespół nasz stanowią pasjonaci i eksperci z branży ochrony przed szkodnikami i entomologii oraz branży zarządzania i technologii cyfrowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w kompleksowym zabezpieczaniu obiektów przed szkodnikami, w monitorowaniu aktywności szkodników  i ich efektywnym eliminowaniu. Oferowane przez nas usługi i programy ochrony zintegrowanej stale udoskonalamy, m.in. o elementy innowacyjne z obszaru Internetu Rzeczy. Oferta nasza w pełni adresuje wymagania i normy narzucone przez systemy HACCP, AIB oraz IFS/BRC.

Wizja

Zostać bezkonkurencyjnym liderem w dziedzinie zapobiegawczej ochrony przed szkodnikami i innowacyjnych usług DDD, w pełni wykorzystującym potencjał nowych technologii.

Misja

Zapewnić naszym Klientom wzorcową i kompleksową ochronę przed szkodnikami z gwarancją neutralnego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne. Korzystać z innowacyjnych technologii cyfrowych w celu ciągłego udoskonalania oferowanych metod prewencji i ochrony przed szkodnikami. Być adwokatem najwyższej jakości i standardów wśród firm świadczących usługi DDD.

nasze Wartości

Pasja do innowacji

Promujemy kreatywne myślenie, innowacyjne pomysły i rozwiązania. Wykorzystujemy zdobyte doświadczenie oraz nasze talenty inżynierskie w celu zwiększania konkurencyjności naszego portfolio.

Partnerstwo

Rozumiemy potrzeby i aspiracje naszych Klientów. Dzięki ścisłej współpracy oraz wspólnym celom zwiększamy szansę na odniesienie sukcesu oraz dostarczenie rzeczywistej wartości dodanej dla klienta. Wzajemne zaufanie i troska o partnera to filary efektywnej współpracy.

Odpowiedzialność

Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za nasze działania i ich rezultaty. Skupiamy nasz wysiłek na znalezieniu najlepszych rozwiązań, dotrzymujemy złożonych obietnic i zobowiązań w stosunku do naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

W temacie bezpieczeństwa nie akceptujemy żadnych kompromisów, spokój naszych Klientów – to nasz priorytet. W walce ze szkodnikami używamy sprawdzonych, atestowanych produktów i rozwiązań bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Nieustannie monitorujemy i udoskonalamy stosowane przez nas procedury w celu wyeliminowania jakichkolwiek zagrożeń.